Integritetspolicy

Allmän information

1. Den registeransvarige och databehandlaren av dina personuppgifter (uppgifter som tillhandahålls i registreringsformuläret, kontaktformuläret eller på annat sätt, "Cookies" och andra uppgifter som behandlas i våra tjänster) är Sandtools AS - 971237999MVA. Hädanefter kallad "administratör"
Vår policy följer de allmänna dataskyddsförordningarna - GDPR

2. Du kan kontakta administratören genom att skriva till: bjorn.sandbakk@sandtools.biz

3. Den rättsliga grunden för behandling av dina uppgifter av administratören är:

a. Detta avtal mellan dig och administratören om de processer som dina uppgifter är nödvändiga för

b. ditt samtycke vid kontakt via något av kontaktformuläret på vår webbplats eller

c. ett legitimt intresse från administratören att behandla dina uppgifter för marknadsföringsändamål.

4. Tyvärr kan ingen dataöverföring via Internet garanteras vara 100% säker. Administratören garanterar bästa möjliga ansträngning när det gäller konfidentialitet för all personlig information som tillhandahålls honom. All digital kommunikation krypteras på båda sätten och lagras på en enda säker ISP-server.

5. Dina personuppgifter behandlas endast för ändamål relaterade till genomförandet av de nämnda avtalen och för att vidta nödvändiga åtgärder innan de ingås eller i samband med administratörens legitima intresse för marknadsföring av dess produkter eller tjänster.

6. Att lämna in personuppgifter är frivilligt. Underlåtenhet att tillhandahålla den eller underlåtenhet att samtycka till vissa funktioner ("Cookies") kan dock leda till oförmåga att använda administratörens tjänster.

7. Dina uppgifter kommer inte att sparas längre än nödvändigt förrän du avbryter ditt samtycke till behandling eller tills du begär att de ska tas bort. Detta gäller inte situationer där behandling är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som kräver behandling enligt lagen eller för att fastställa, hävda eller försvara anspråk.

8. Administratören kan tillhandahålla dina uppgifter till mottagare som är involverade i värdtjänster, kurirer, bokföring, juridik, IT och administrativa tjänster.

9. Administratören kan överföra dina uppgifter till tredje part eller företag som är GDPR-kompatibla. Du har rätt att få kopior av sådana uppgifter. Du kommer att bli ombedd att bekräfta innan sådan överföring.

10. Du har rätt att begära åtkomst till dina uppgifter, rätta till dem, överföra eller ta bort dem, samt rätten att begränsa databehandlingen. Du har också rätt att klaga på behandling av dina personuppgifter.

11. Baserat på dina personuppgifter kan administratören fatta automatiserade beslut åt dig, inklusive beslut som härrör från profilering, men endast i valet av språkversionen av webbplatsen och annonseringserbjudanden baserat på din tidigare aktivitet på administratörens webbplatser.

II Cookies

1. Administratören, som ägare av webbplatsen www.sandtools.biz och andra relaterade webbplatser, kan använda "kakor" när de använder dessa tjänster. Genom att använda dem och acceptera denna integritetspolicy samtycker du till användningen av "Cookies".

2. ”Cookies” är små informationsfiler som skickas av en webbplats och sparas på terminalenheten (dator, bärbar dator, smartphone) som vi använder när vi surfar på nätet.

3. I "Cookies" finns det olika uppgifter som är nödvändiga för att webbplatser ska fungera korrekt, såsom de som kräver auktorisering - inklusive när du loggar in på ett e-postkonto eller onlinebutik. Det hjälper också till att visa annonser, använda sociala plugins, etc. (t.ex. spela YouTube-videor, dela artiklar på Facebook eller LinkedIn, Google Maps).

4. "Cookies" möjliggör bland annat att komma ihåg våra preferenser och anpassa webbplatser när det gäller visat innehåll och matchande annonser. Tack vare "Cookies" är det också möjligt att registrera produkter och tjänster eller rösta i online-frågeformulär.

5. Personuppgifter som samlas in med hjälp av "Cookies" kan endast samlas in för att utföra specifika funktioner för användaren, dvs till exempel att komma ihåg inloggning på webbplatsen eller komma ihåg de artiklar som läggs till i korgen i onlinebutiken. Sådan information krypteras på ett sätt som förhindrar åtkomst till obehöriga.

6. Vårt företag (eller vår tjänsteleverantör) använder analytiska tjänster för att ta reda på om innehållet vi presenterar är användbart, vad användarna är intresserade av och hur vi kan förbättra webbplatsens funktion. Denna information används endast för statistiska ändamål. Vi använder dem inte för att bestämma användarnas identitet.

7. Du kan dra tillbaka ditt samtycke till användningen av "Cookies" genom att välja lämpliga inställningar i webbläsaren du använder. Kom dock ihåg att inaktivera "Cookies" kan orsaka svårigheter eller till och med göra det omöjligt att använda webbplatsen.

8. Mer information om kakor finns på följande webbplatser: https://www.aboutcookies.org ,
http://www.cookiecentral.com/faq .

III Internetformulär

1. Du kan överföra dina personuppgifter till administratören med hjälp av de formulär som finns tillgängliga på våra webbplatser:

A. Prenumeration på nyhetsbrev
Uppgifterna som tillhandahålls i ett prenumerationsformulär används för att skicka ut nyhetsbrev tills ditt samtycke återkallas eller en begäran om att radera dina uppgifter lämnas in.

B. Kontaktformulär
Uppgifterna i ett kontaktformulär lagras för att svara på korrespondens som skickas till oss. Uppgifterna lagras tills du återkallar ditt samtycke eller skickar en begäran om att radera dina uppgifter. Administratören kan ta bort dessa data om de inte längre är nödvändiga.

2. Vanlig e-post
Om du skickar ett vanligt e-postmeddelande till oss behandlas personuppgifterna i denna korrespondens endast för kommunikation och hantering av ärendet som omfattas av korrespondensen. Dessa uppgifter kommer att lagras under en rimlig tid på grund av administratörens behov, eller tills ditt samtycke återkallas eller en begäran om att radera dina uppgifter lämnas in.

IV Andra funktioner på webbplatser

Att använda administratörens tjänster innebär också att skicka frågor till servern där våra tjänster lagras. Varje fråga adresserad till servern sparas i serverloggarna. Loggarna samlas också in av webbplatsmotorn som är installerad på servern och din dator, bärbara dator eller annan enhet genom vilken du använder Internet. Loggar inkluderar användarens IP-adress, serverdatum och -tid, information om webbläsaren och operativsystemet som används av användaren. Loggar sparas och lagras på servern och är inte associerade med specifika personer som använder tjänsterna, utan utgör ett hjälpmaterial som används för att administrera administratörens tjänster och deras innehåll avslöjas inte för någon utom de som är behöriga att administrera servern.

V Barn under 16 år

Våra tjänster är inte avsedda för barn under 16. En av principerna för Sandtools AS i detta avseende är att radera personuppgifter om eller när vi blir medvetna om sådana.

VI Länkar till tredje parts webbplatser

Länkar till tredje parts webbplatser tillhandahålls som en bekvämlighet. Om du använder dessa länkar lämnar du våra tjänster. Vi kontrollerar inte dessa webbplatser. Vi ansvarar inte för deras innehåll eller sekretesspolicy. Du gör detta på egen risk.